Forsikring

Børn i Børnehaven Gl. Kongevej er ikke omfattet af en børneulykkesforsikring. Vi anbefaler, at I tegner en familie-og ulykkesforsikring inden jeres barn starter i børnehaven. Hvis børnene forvolder skade på hinandens ting, henviser vi jer forældre til at klare det indbyrdes.

I princippet er børn ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætligt eller uagtsomt på børnehavens bygninger, inventar eller materiel. Det vil sige at en forsætlig eller uagtsom skade kan medføre et erstatningskrav.