Praktikbeskrivelse

Bilag
Praktikbeskrivelse til pædagogstuderende i Gl. Kongevej