Feriepasning:

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune

·         De tre hverdage før påske

·         Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

·         Uge 28, 29 og 30

·         Dagene mellem jul og nytår (den 31.12. lukkes kl. 12.30)

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent)

·         Grundlovsdag

·         24. December

Det er i Kolding Kommune politisk besluttet, at der i udvalgte ferieperioder er såkaldt behovsåbent.

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er, at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

Alle forældre vil fra egen institution blive bedt om at oplyse, hvilke dage deres barn holder ferie.

Forældre, hvis barn har brug for pasning, vil af egen institution få oplyst, hvilken institution i den pågældende del af kommunen, der holder åbent.

 

I Børnehaven Gl. Kongevej samarbejder vi med: Petersbjerggård, Drejens, Kernehuset, Eltang og Strandhuse om ansvaret for sammenlægningsdagene.

I alle institutioner vil forældrene i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, og deres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår gennem NemIntra.

I nogle perioder kan det pædagogiske tilbud blive flyttet fra den planlagte institution til en anden institution. I tilfælde af at det sker orienteres de tilmeldte hurtigst muligt inden pasningperioden starter. Der vil som hovedregel følge personale med børnene, dog ikke i den fulde åbningstid.

I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. en uge inden ferieperioden for at høre, om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.