Traditioner

Vi synes, det er vigtigt, at vi har nogle traditionsrige højdepunkter, som vi kan glæde os til at være sammen om. Vi har følgende arrangementer i børnehaven.

  • Fastelavnsfest 
  • Børnehavens fødselsdag
  • Bedsteforældredag  
  • Skt. Hans fest 
  • Legepladsaften også kaldet pølsefest 
  • Forældremøde og bestyrelsesvalg 
  • Julestue m. Luciaoptog for forældre og søskende
  • Luciaoptog ved naboerne: Center for senhjerneskade
  • Børnejulefrokost 

Invitationer kommer løbende på intra.