Forældresamarbejde

Vi finder, det vigtigt for barnets trivsel, at der er et godt samarbejde mellem jer og os.

Inden jeres barn starter anbefaler vi, at I ringer og aftaler et besøg med jeres barn. Vi vil vise børnehaven frem og I får mulighed for at snakke med personalet på barnets stue. Sammen aftaler vi barnets indkøring og I har mulighed for at fortælle, om der er særlige hensyn, vi skal tage, eller ting vi skal være opmærksomme på.

Når barnet har gået i børnehaven i tre måneder, tilbyder vi jer en forældresamtale. Her vil vi fortælle om jeres barns trivsel og udvikling i børnehaven.

Vi ønsker, at I skal være glade og trygge ved at aflevere jeres barn, og derfor er det vigtigt, at vi jævnligt taler sammen. Vi vil løbende fortælle jer om barnets oplevelser og hverdag hos os. Vi opfordrer jer ligeledes til at holde os orienteret om ting, der har indflydelse på jeres barns trivsel og udvikling. Det kan være skilsmisse, dødsfald, sygdom, dårlig søvn og andet.

Udover tre måneders samtalen afholder vi som regel først forældresamtale med jer igen, når barnet er startet i boblegruppen (storbørnsgruppen). Men hvis enten I eller vi i mellemtiden har brug for en samtale om jeres barns trivsel, tilbyder vi altid dette.