Sådan bor vi

Sådan bor vi

Vores legepladser byder på alsidig leg og aktiviteter med cykel- og mooncargård, legetårne, vippe, gynger, sandkasser, bålplads, legehuse og helårlig kælkebakke. Frugttræer, urtehaver og blomsterbede skaber en levende legeplads, hvor vi på nærmeste hold følger planter og insekters liv. Udenfor hegnet har vi store grønne områder.

Indenfor har vi tre grupperum, toiletter til hver stue, fællesrum hvor vi mødes til rytmik, fredagssang og leg og aktiviteter på tværs af stuerne. Desuden har vi et stort tumlerum som er meget afholdt alle børn. I  kreadepotet findes forskelligartet materialer til arbejdet med læreplanstemaet kultur og kulturelle udtryksformer. Motorikrummet i kælderen bruger vi til voksenstyrede aktiviteter som yoga.

Vi bor i kort gåafstand til Marielundskoven og bussen kører lige til døren.