Forår og sensommer har vi i børnehaven, det vi kalder Udeuge. Udeuge er en uge, hvor vi mest muligt er ude på legepladserne. Vi åbner børnehaven udenfor om morgenen og så snart, der er to voksne mødt ind, tænder vi bålet og der bliver sat vand over til morgenthe.

Ugen igennem er der forskellige læringsmiljøer (workshops) rundt om på legepladserne. Det kan være træværksted, sansekasser, hulebyggeri, bænkebidder-fælder, diverse naturvidenskabelige eksperimenter og meget andet. Hver dag laver vi bålmad, hvor alle børn vil få en lille portion (smagsprøve).

Vi oplever, at børnene leger på kryds og tværs af stuerne og de lærer lidt mere om udelivets glæder og forunderligheder.

I Udeugen skal I hver dag afleverer jeres barn på Tårnlegepladsen i tøj der passer til vejret. Børnehavens lånetøj er begrænset, så hav gerne rigeligt med skiftetøj til at ligge på garderoberummet.