Bestyrelsen har vedtaget en fotopolitik:

Forældre og bedsteforældre må gerne tage billeder til fødselsdage og andre arrangementer i børnehaveregi. Billederne må kun bruges til privat brug i familiens eget fotoalbum. Offentliggørelse af billeder på Facebook eller andre sociale medier er derfor ikke accepteret, med mindre man har sørget for accept fra de fotograferede børns forældre samt det fotograferede personale.