Fra september til april samler vi hver onsdag de kommende skolebørn i en gruppe kaldet Boblerne. Bobleaktiviteterne er forskellige typer af skoleforberedende aktiviteter. Pædagogikken tager udgangspunkt i en legende tilgang til læring og viden. I gruppen øver børnene sig i at håndtere udfordringer på en hensigtsmæssig måde, både individuelt og i gruppesammenhæng.