Kvalitetsrapport

Det er politisk besluttet at alle dagtilbud i Danmark skal udarbejde en kvalitetsrapport. I Kolding Kommune skal kvalitetsrapporten indeholde faktuelle oplysninger som antal underretninger, antal kompetencepædagoger og kompetenceprofiler på kommende skolebørn.
Bilag
Kvalitetsrapport