Vi samarbejder med:

  • Dagplejen og vuggestuer, som vi modtager børn fra.
  • Lyshøjskolen som er vores distriktsskole. Derudover samarbejder vi med de skoler, som vi afleverer børn til.
  • Fem andre daginstitutioner i skoledistriktet som vi holder feriesampasning med.
  • De 10 institutioner som vi samarbejder med omkring Idræt på Tværs.
  • Talepædagog, psykolog og fysioterapeut i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
  • Pædagogisk rådgivning, familieafdelingen mm.
  • Center for Senhjerneskadede som er vores naboer. Vores kommende skolebørn går Lucia hos vores naboer.
  • Naturvejledere mm.